הקצאת עלות רכישת גו אקטיב בע"מ

הקצאת עלות רכישה לפי הסכם במסגרתו נרכשו 100% מהון המניות של גל העתיד בע"מ ושל מניות חברת האחות – גל העתיד נ.י.ב 96 ושל תאגידי הבת של גו אקטיב, על ידי הולמס פלייס נכון לספטמבר 2016.