המשביר 365 בע"מ | הקצאת עלות רכישה

במאי 2022 חתמו אלקטרה קמעונאות בע"מ והמשביר 365 בע"מ על הסכם לרכישת 50% ממניות מועדון 365 פיננסים בע"מ תמורת 950 אלפי ש"ח. בהתאם לתנאי ההסכם, החל מיולי 2022 יפוצלו מועדוני האשראי של יינות ביתן (שבבעלות המוכרת) ושל מועדון פיננסים (שבבעלות הרוכשת), כך שיסתיים שיתוף הפעולה בין הצדדים לבין כאל, על מנת שהרוכשת והמוכרת יוכלו להגיע להסכם חדש מול חברת האשראי לניהול ותפעול מועדון האשראי הנפרד שלהן.

וואיז ערכה את הקצאת עלות רכישת מועדון 365 פיננסיים על ידי המשביר 365 בע"מ. בכלל זאת חישוב מורכב של תמורת הרכישה.

להלן העבודה שפורסמה לציבור: הקצאת עלות רכישת משביר 365 פיננסים