היועצים הכלכליים של רכבת ישראל

מזה מספר שנים אנו מלווים את רכבת ישראל ביעוץ כלכלי. בין היתר, פיתוח מודל תזרימי מזומנים, בקרה תקציבית לפרויקטים ועוד.