מתווה בנק ישראל לדחיית תשלומי הלוואות על רקע התפשטות נגיף הקורונה

מאת גלעד גרוס
13.8.2020

ביולי 2020 בנק ישראל הודיע על הרחבת המתווה המקיף לדחיית תשלומי הלוואות על רקע המשבר הכלכלי
שנוצר כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה
.
במסגרת המתווה לווים יוכלו לדחות את תשלומי ההלוואות במשכנתאות, בהלוואות צרכניות ובהלוואות לעסקים עד לתום שנת 2020.
המדובר בדחיה של תשלומים באופן שבו:
– הסכומים הנדחים במשכנתאות יתווספו לתשלומים שמשנת 2021 ואילך
– הסכומים הנדחים ביתר ההלוואות (הלוואות צרכניות והלוואות לעסקים) יתווספו לסוף חיי ההלוואות.
למעשה מדובר בהארכת משך החיים של ההלוואות הנדחות.

בכל המקרים, צבירת הריבית בתקופת הדחיה וסילוק התשלומים תיעשה לפי הריבית הנקובה של ההלוואות.
השפעת דחיית התשלומים על שווי ההלוואות תלויה, בין היתר, ביחס שבין הריבית הנוכחית לריבית הנקובה וזאת כתוצאה מקיבוע הריבית הנקובה, באופן הבא:
– במידה ששיעור הריבית הנקובה גבוה משיעור הריבית הראויה הנוכחית, הרי שצבירת ריבית גבוהה לתקופה ארוכה מהתקופה המקורית הינה הטבה לבנקים
– במידה ששיעור הריבית הנקובה נמוך משיעור הריבית הראויה הנוכחית של החוב, הרי שצבירת ריבית נמוכה לתקופה ארוכה יותר מיטיב עם הלווים

הריבית משקפת רמת סיכון לכן מי שמצבו בעת מתן ההלוואה היה טוב יותר מהמועד הנוכחי יחזיק בהלוואה עם ריבית נקובה נמוכה וריבית ראויה נוכחית גבוהה. וההיפך, מי שמצבו השתפר בתקופה שממתן ההלוואה ועד למועד הנוכחי יחזיק בהלוואה עם ריבית גבוהה מהריבית הראויה הנוכחית:

מצב הלוואה בין מועד מתן ההלוואה למועד הנוכחי ריבית נקובה ריבית במועד הנוכחי השפעת דחיית תשלומים
הורע נמוכה גבוהה הטבה ללווים
הוטב גבוהה נמוכה הטבה לבנק

על הבנקים להעריך את היקף ההטבות שעליהם לספק ללווים בהתאם למתווה כאשר אחד השיקולים שעליהם לכלול (מלבד שיקולים נוספים כגון מאפיינים התנהגותיים, נזילות הלווים וכיו"ב) הוא ציפייה שלווים שמצבם הורע יבקשו לדחות חובות וינצלו את ההטבה שבמתווה בנק ישראל ואילו לווים שמצבם הוטב לא יספקו את ההטבה לבנקים וישאירו את החובות במצבם הקיים.
על מנת לבצע הערכה נכונה נדרש לאפיין את הלקוחות הלווים ולבחון את מצבם בהתאם לחתכים שונים (כגון ענפים, היקף בטוחות, מבנה בעלות עוד).