מודלים פיננסיים

ייעוץ וליווי מוסדות פיננסיים וחברות בעלות מורכבות פיננסית בשלבי הזיהוי, המדידה וההתמודדות עם סיכונים פיננסיים, כמו גם תכנון המבנה המימוני של עסקאות ומכשירים פיננסיים עבור משקיעים ובעלי עניין (Stakeholders) ובחינת כושר פירעון חוב (Solvency).

השירותים כוללים:
– מידול פיננסי כגון מודל תזרים מזומנים מבוסס אקסל
– פיתוח ותיקוף מודלים לניהול סיכונים (מודלי אשראי, חיתום, נזילות, סיכון שוק, ניהול השקעות ועוד)
– ניתוח ובניית מפת סיכונים
– בחינת מבנה פיננסי ותנאי מימון אופטימליים
– סיוע בקבלת החלטות הכוללות המחרה פיננסית
– ליווי בזיהוי, מדידה והתמודדות עם סיכונים פיננסיים

צוות הפירמה עושה שימוש בכלים וטכניקות מהמתקדמים ביותר המגיעים מעולמות ה-data science תוך שימוש בכלים מבוססי אקסל ו-python.