מאמרים

IFRS 16 – הטמעה מוצלחת?

יישומו של תקן דיווח כספי בינלאומי מספר 16 (IFRS16) הביא בשורה כלכלית חשובה לעולמות
הדיווח הכספי, כתוצאה מניסיון להתאים את הטיפול החשבונאי בנושא חכירות למציאות הכלכלית
השוררת בימינו. אם כן, מדוע ישנה סטיה מהתקן?

להמשך קריאה >>

***

הפסקת ציטוט ה-LIBOR

לאחר דיונים בפורומים שונים הוחלט כי יפסק ציטוט ריביות ה-LIBOR עד סוף שנת 2021.
על כלל הגורמים בשוק להיערך להפסקת ציטוט ריביות ה-LIBOR ולצמצם את התלות בריביות אלו.

להמשך קריאה >>

***

מתווה בנק ישראל לדחיית תשלומי הלוואות על רקע התפשטות נגיף הקורונה

על הבנקים להעריך את היקף ההטבות שעליהם לספק ללווים בהתאם למתווה בנק ישראל כאשר
אחד השיקולים שעליהם לכלול הוא ציפייה שלווים שמצבם הורע יבקשו לדחות חובות וינצלו את
ההטבה שבמתווה בנק ישראל ואילו לווים שמצבם הוטב לא יספקו את ההטבה לבנקים וישאירו
את החובות במצבם הקיים.

להמשך קריאה >>

***

מודלים לדירוג לקוחות

רווחיות של בנקים ונותני אשראי מונעת ממכירת מוצרי אשראי.
אחד הסיכונים המרכזיים הגלומים במוצרי אשראי הוא 'סיכון אשראי',
קרי הסיכון שפירעון או תשלום לא ישולם במלואו ובעיתו.

להמשך קריאה >>

***

חמש הטיות נפוצות בהערכות שווי וכיצד ניזהר מהן?


הערכות שווי עשויות להיות נגועות בהטיות כאלו או אחרות, אשר את
חלקן פרטנו ואת חלקן לא, כיצד הקורא או המשתמש באותן
הערכות יכול להסתמך עליהן בבטחה?

להמשך קריאה >>

***

"הוה זנב לאריות ואל תהי ראש לשועלים" …
לא בתחום האשראי


בהחלט יתכן שלקוחות שנמצאים בתפר בו הם יכולים להיכלל
באוכלוסיות שונות יקבלו ציון שונה בשני מודלים

להמשך קריאה >>

***

ריבית ההיוון בחוזי חכירה – IFRS16


החל מה-1.1.2019 נכנס לתוקפו תקן IFRS16, אשר קובע שמרבית חוזי
החכירה הרווחים בשוק, ימדדו מעתה כחוזי חכירה הונית

להמשך קריאה >>