כלים

מחשבון בלאק ושולס

נוסחת בלאק ושולס משמשת להערכת שווי אופציות רכש (call) ואופציות מכר (put) ומבוססת על
מודל בלאק-מרטון-שולס

למחשבון >>

***

מקורות ונתונים

בביצוע עבודות כלכליות ומימוניות עלינו לעשות שימוש בנתונים שונים אשר עשויים להתעדכן באופן תדיר. כך למשל נתונים קריטיים בהערכת שווי חברה הינם נתוני שוק, בהערכת שווי מכשירים פיננסיים נדרש לעשות שימוש בשיעורי ריביות, מדדי מחירים ועוד.
לדף המקורות >>

***