ייעוץ בעסקאות

צוות הפירמה מתמחה בליווי עסקאות, פרויקטים ותהליכים פיננסיים, חלוקת הון וארכיטקטורה פיננסית.
Wise ליוותה גופים שונים בתהליכי עיסקאות, החל משלב התכנון, דרך שלבי המשא ומתן, השגת אישורים רגולטוריים, ליווי במימון העיסקאות וכלה בהצגה בדיווח הכספי.
השירותים כוללים, בין היתר, תכנון מבנה העסקה, פיתוח ארכיטקטורת מבנה ההון, בחינת נאותות כלכלית (financial due-diligence), בחינת תמריצים וליווי במשא ומתן, הכנת בקשות אשראי והצגה בפני ועדת השקעות/ אשראי.