הערכות שווי

Wise מציעה ללקוחותיה ניסיון רחב ומומחיות בביצוע הערכות שווי ומתן חוות דעת כלכליות וחשבונאיות לצרכי דיווח כספי (בהתאם לתקינה הישראלית, הבינלאומית – IFRS או האמריקאית – US GAAP), לצרכי תהליכי מיזוג ורכישה ובחינת כדאיות כלכלית וכן חוות דעת כלכליות וחשבונאיות לצרכים משפטיים ולצרכי מס.
למומחי Wise ידע וניסיון בעבודה מול רואי חשבון מבקרים, רשויות המס, רשות ני"ע וגופים ממשלתיים.
שירותי המחלקה כוללים:
– שירותי ייעוץ
– תכנון ויישום חשבונאי אגב אימוץ תקנים
– עסקאות מורכבות
– החלפת מניות וכיו"ב
– הערכות שווי פעילות
– הקצאת עלות רכישה (PPA)
– בחינת ירידת ערך (Impairment test)
– בחינת הוגנות (Fairness)
– הערכת שווי מכשירים פיננסים ונגזרים
– הערכת תכניות תגמול
– גידור חשבונאי
– חכירות (IFRS16)