חוות דעת מומחה

אנו מתמחים במתן שירותי "חוות דעת מומחה" במגוון תחומי הייעוץ הכלכלי, המימוני והחשבונאי וכן מבצעים חישובים כלכליים וחשבונאיים בסיסיים ומורכבים הנדרשים מעת לעת בקשר עם כריתה ו/או הפרה ו/או סיום חוזים והסכמים משפטיים.

הצוות של WISE כולל כלכלנים ורואי חשבון בעלי ניסיון פרקטי רחב בביצוע עבודות כלכליות וכן אנשי אקדמיה בעלי שם.

ביתר פירוט, אנו מציעים סל שירותים רחב ביותר הכולל, בין השאר:
– ליווי כלכלי בעת חדלות פירעון ובשיקום חברות – הסדרי חוב ו/או בעל תפקיד ו/או מפרק;
– מתן "חוות דעת מומחה" בקשר עם בוררויות, גישורים והליכים משפטיים אחרים;
– בחינת סולבנטיות אגב ביצוע חלוקות, לרבות חוות דעת לבימ"ש;
– ניתוח תחרותי בנושאי מחירים, הגבלים עסקיים, מבנה שוק וריכוזיות;
– תכנון וליווי במכרזים תוך שימוש בכלים של תורת המשחקים;
– מתן חוות דעת חשבונאיות וכלכליות ובכללן הערכות שווי לצרכים עסקיים/פנימיים/דוחות כספיים, הן עבור חברות פרטיות והן עבור חברות ציבוריות;
– ליווי בהליכים רגולטוריים, מומחיות ייחודית בתחומי הבריאות, התקשורת, הקמעונאות והפיננסיים;
– מומחים כלכליים וחשבונאיים בתביעות משפטיות ונגזרות נגד חברות ונושאי משרה, לרבות תביעות ייצוגיות;
– מומחים כלכליים וחשבונאיים בתיקי מס.