הפסקת ציטוט ה-LIBOR

מאת גלעד גרוס
01.08.2021

שיעורי ה-LIBOR מצוטטים לשבע תקופות (O/N, שבוע, חודש, חודשיים, 3 חודשים, 6 חודשים ו-12 חודשים) בחמישה מטבעות. שיעורים אלו מבוססים על ציטוטים שמעבירים בנקים לארגונים שונים דוגמת ה-FCA וה-ICE והם אמורים לשקף את הריבית בה הבנקים יכולים ללוות כסף ללא בטוחות בשווקים הסיטונאיים.

בשנת 2017 לאחר שהצטמצם מספר הבנקים המעבירים ציטוטים ולאחר שהתברר שהשווקים אינם פעילים מספיק בשל מחסור בעסקאות ללא בטוחות עלו שאלות ביחס להמשך ציטוט ריביות LIBOR.

לאחר דיונים בפורומים שונים הוחלט כי עד סוף שנת 2021 יפסק ציטוט ריביות ה-LIBOR. בהמשך על מנת לאפשר לשוק לעבור להתבסס על ריביות אחרות הוארכו המועדים בחלק מלוחות ה-LIBOR.

במרץ 2021 הודיעו ​​ה-FCA וה-ICE כי הציטוטים בלירה שטרלינג, אירו, פרנק שוויצרי, ין יפני וכן דולר ארה"ב לשבוע אחד ולחודשיים, ייפסקו בסוף 2021 כאשר ציטוט יתר לוחות הדולר הנותרים יפסק בסוף יוני 2023.

בנקים וחברות מסחריות מתבססים רבות על ריביות ה-LIBOR למשל בקביעת הריביות באשראי בנקאי וחוץ בנקאי ולמשל במכשירים פיננסיים ונגזרים שונים (IRS, cross-currency swap ועוד).

על כלל הגורמים בשוק להיערך להפסקת ציטוט ריביות ה-LIBOR ולצמצם את התלות בריביות אלו ובכלל זאת:

  • להפסיק לערוך חוזים המתבססים על ריביות ה-LIBOR
  • לבחון קיומן שלריביות fall back בחוזים קיימים
  • ככל שלא קיימות ריביות fall back יש לערוך משא ומתן עם הצדדים הנגדיים לחוזים ביחס להחלפת בסיס הריבית
  • לבחון פעולות של re-finance וסילוק מוקדם לקראת מועדי המעבר

במדינות שונות פורסמו המלצות שונות לגבי מדיניות המעבר. המלצות אלו אינן אחידות. כמדינה קטנה המושפעת מהעולם ניאלץ להמתין ולראות כיצד השווקים יתמודדו עם הפסקת ציטוט הליבור ולהתאים את עצמנו למצב השוק.

אנו ב-Wise Consulting מסייעים ללקוחותינו בכל הדרוש ביחס לנושא וממליצים להיערך להפסקת הציטוט מבעוד מועד.