שירותים

חשבונאות כלכלית

ל-Wise ניסיון רחב ומומחיות בביצוע הערכות שווי לצרכי דיווח כספי
(בהתאם לתקינה הישראלית, הבינלאומית – IFRS או האמריקאית – US GAAP).
למומחי Wise ידע וניסיון בעבודה מול רואי חשבון מבקרים, רשויות המס,
רשות ני"ע וגופים ממשלתיים.

להמשך קריאה >>

***

ייעוץ בעסקאות

צוות הפירמה מתמחה בליווי עסקאות, פרויקטים ותהליכים פיננסיים,
חלוקת הון וארכיטקטורה פיננסית.
Wise ליוותה גופים שונים בתהליכי עיסקאות, החל משלב התכנון,
דרך שלבי המשא ומתן, השגת אישורים רגולטוריים, ליווי במימון
העיסקאות וכלה בהצגה בדיווח הכספי.

להמשך קריאה >>

***

חוות דעת מומחה

אנו מתמחים במתן שירותי "חוות דעת מומחה" במגוון תחומי הייעוץ
הכלכלי מימוני וכן מבצעים חישובים כלכליים וחשבונאיים בסיסיים
ומורכבים הנדרשים מעת לעת בקשר עם כריתה ו/או הפרה ו/או סיום
חוזים והסכמים משפטיים.

להמשך קריאה >>

***

מודלים פיננסיים

ייעוץ וליווי מוסדות פיננסיים וחברות בעלות מורכבות פיננסית בשלבי
הזיהוי, המדידה וההתמודדות עם סיכונים פיננסיים, כמו גם תכנון המבנה
המימוני של עסקאות ומכשירים פיננסיים עבור משקיעים ובעלי
עניין (Stakeholders) ובחינת כושר פירעון חוב (Solvency).

להמשך קריאה >>